Serwer FTP FileZilla

Apache nie jest a Serwerem FTP ... jednak jest nim FileZilla FTP. Please consider the following references.
 
W katalogu głównym xampp'a, należy uruchomić "filezilla_setup.bat" w celu konfiguracji. Uwaga: w Windows NT, 2000 oraz XP Professional, FileZilla musi być uruchamiana jako usługa serwisowa.
 
Connect to FileZilla Server
 
Filezilla Management Interface
 
Sewer FTP wyłącza się przez "FileZillaFTP_stop.bat". Aby FileZilla FTP startowało jako usługa serwisowa, proszę użyć "FileZillaServer.exe" bezpośrednio. Następnie, można skonfigurować wszystkie opcje startowe.
 


http://filezilla.sourceforge.net